Obserwacja osób to niezawodna metoda, która może zostać wykorzystana w wielu sprawach. Wymaga ona dużego zaangażowania i skutecznie przeprowadzona dostarcza informacje na temat:

  • miejsca zamieszkania
  • miejsca pracy
  • zachowania obserwowanej osoby
  • kontaktów damsko – męskich, co odgrywa kluczową rolę przy sprawach związanych z niewiernością partnera
  • posiadanych nałogów czy przynależności do sekt
  • sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem
  • powiązań biznesowych

Zakres i planowany przebieg obserwacji ustalamy indywidualnie po zapoznaniu się z potrzebami Klienta.

sliderki